Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 13. Hình chữ nhật - Hình tứ giác

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-1047)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Trong hình, hình 2 là hình tứ giác. Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-1061)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Trong hình có một hình tròn. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-1120)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Trong hình trên có một hình vuông. Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL2-1123)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Trong hình có 3 hình chữ nhật đúng hay sai?


Câu 5 (TCBL2-1126)

Hình nào dưới đây là hình chữ nhật?


Câu 6 (TCBL2-1128)

Hình vẽ dưới đây có mấy hình tứ giác?


Câu 7 (TCBL2-1132)

Hình vẽ dưới đây có mấy hình chữ nhật?


Câu 8 (TCBL2-1134)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Trong hình A có mấy hình chữ nhật?


Câu 9 (TCBL2-1138)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Trong hình có:


Câu 10 (TCBL2-1140)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Trong hình có mấy hình chữ nhật?


Câu 11 (TCBL2-1142)

Trong hình dưới đây có ... hình tứ giác: 


Câu 12 (TCBL2-1143)

Hình dưới đây có ... hình tứ giác.


Câu 13 (TCBL2-1144)

Hình dưới đây có số hình tứ giác là: ... hình.


Câu 14 (TCBL2-1146)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Trong hình có …. hình chữ nhật 


Câu 15 (TCBL2-1150)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Trong hình có …. hình chữ nhật

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW