Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 49. op - ap

  • Câu Đúng

    0/5

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TVCBL1-6234)

Điền vần thích hợp
" bé có chiếc xe đ.. ̥ .."


Câu 2 (TVCBL1-6235)

Chọn từ chứa vần "op" trong các câu sau:


Câu 3 (TVCBL1-6236)

Chọn từ chứa vần "ap" trong các câu sau


Câu 4 (TVCBL1-6237)

Điền vần thích hợp
             
" tòa th..ˊ..."


Câu 5 (TVCBL1-6238)

Điền vần thích hợp
        
" ch..ˊ... núi"

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW