Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 53. Phép cộng trong phạm vi 100 ( không nhớ)

  • Câu Đúng

    0/9

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9176)

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-9178)

Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL1-9180)

Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL1-9181)

Cây cam: 52 cây

Cây quýt: 45 cây

Có tất cả: ...cây?

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: [_]


Câu 5 (TCBL1-9182)


Câu 6 (TCBL1-9183)


Câu 7 (TCBL1-9184)


Câu 8 (TCBL1-9186)


Câu 9 (TCBL1-9187)

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW