Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 67. uynh - uych

  • Câu Đúng

    0/6

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TVCBL1-6470)

Đoạn thơ sau có từ nào chứa vần "uynh" không?
"Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi"


Câu 2 (TVCBL1-6471)

Tìm từ chứa vần "uynh"


Câu 3 (TVCBL1-6472)

Điền vần thích hợp
"phụ h........"


Câu 4 (TVCBL1-6473)

Điền vần thích hợp
"đèn h....`.... quang"


Câu 5 (TVCBL1-6474)

Điền vần thích hợp
"chạy huỳnh h.... ̥ ....."


Câu 6 (TVCBL1-6475)

Trong câu sau có mấy từ chứa vần "uych"
- Đang chạy thì em bé bị ngã uỵch ra sàn nhà.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW