Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 1. Nhiều hơn, ít hơn

  • Câu Đúng

    0/5

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-2625)

Số chiếc áo ít hơn số chiếc quần. Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-2626)

Số máy bay nhiều hơn hay ít hơn số ô tô?


Câu 3 (TCBL1-2629)

Số ngôi sao màu vàng hay số ngôi sao màu đỏ nhiều hơn?


Câu 4 (TCBL1-2630)

Hình có nhiều con ong hơn là:


Câu 5 (TCBL1-2632)

Không đủ số cà rốt cho tất cả các chú thỏ ăn. Đúng hay sai?

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW