Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 18. Bài toán về ít hơn

  • Câu Đúng

    0/16

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-5204)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Năm nay mẹ 36 tuổi, con kém mẹ 24 tuổi thì sang năm con 12 tuổi

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-5205)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Hai bạn Quân và Bảo cùng đi câu cá. Quân câu được 38 con cá và câu ít hơn Bảo số con cá là số chẵn liền sau số 12. Hỏi Bảo câu được bao nhiêu con cá?

Bảo câu được 50 con cá. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-5207)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Lan có 46 cái kẹo, Lan nhiều hơn Mai 22 cái kẹo. Hỏi Mai có bao nhiêu cái kẹo?

Mai có số cái kẹo là: 24  cái. Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL2-5208)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:Vịt trắng có 58 con, vịt vàng ít hơn vịt trắng 15 con. Hỏi vịt vàng có bao nhiêu con?


Câu 5 (TCBL2-5210)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:Vịt trắng có 58 con, vịt vàng ít hơn vịt trắng 15 con. Hỏi vịt vàng có bao nhiêu con?


Câu 6 (TCBL2-5211)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Khỉ con ăn hết 18 quả chuối, khỉ mẹ ăn ít hơn khỉ con 6 quả chuối. Hỏi khỉ mẹ ăn hết bao nhiêu quả chuối?


Câu 7 (TCBL2-5213)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Tấm vải xanh dài 56 cm, tấm vải đỏ ngắn hơn tấm vải xanh 15 cm. Hỏi tấm vải đỏ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?


Câu 8 (TCBL2-5218)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Giải bài toán theo sơ đồ sau:


Câu 9 (TCBL2-5232)

Anh năm nay 14 tuổi, em kém anh 5 tuổi. Hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi ?

Vậy số tuổi của em năm nay là: tuổi.


Câu 10 (TCBL2-5234)

Sơn cao 94 cm, Tùng thấp hơn Sơn 3 cm.

Vậy chiều cao của Tùng là: cm.


Câu 11 (TCBL2-5235)

Lớp 2A có 36 học sinh nữ, số học sinh nam của lớp ít hơn số học sinh nữ 5 bạn.

Vậy lớp 2A có số học sinh nam là:  học sinh.


Câu 12 (TCBL2-5237)

Thu có 26 quyển truyện tranh. Số truyện của Minh ít hơn Thu 4 quyển.

Vậy Minh có số quyển truyện là: quyển.


Câu 13 (TCBL2-5239)

Trong giỏ hoa quả có 24 quả xoài, số táo ít hơn số xoài là 3 quả.

Vậy có số quả táo trong giỏ là: quả.


Câu 14 (TCBL2-5241)

Trang đọc được 19 trang sách, Vũ đọc ít hơn Trang 8 trang sách.

Vậy Vũ đọc được trang sách.


Câu 15 (TCBL2-5243)

Điền đáp án đúng vào ô trống: Hoa có 16 cây kẹo, Hoa nhiều hơn Nga 10 cây kẹo.

Nga có cây kẹo


Câu 16 (TCBL2-5244)

Điền đáp án đúng vào ô trống: Lan có 19 cái bánh, Trúc ít hơn Lan 8 cái bánh
Trúc có cái bánh

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW