Bài 2. e, b

Bài 2. chữ cái e, b - Tiếng việt lớp 1. Hướng dẫn con đọc, viết và bài luyện tập vận dụng sau mỗi bài học.
0 đánh giá
100 học viên

Nội dung bài học

Mục lục tham khảo dành cho giáo viên.

I. Mục tiêu bài học:

 • Học sinh hiểu và nhận biết được chữ e, b trong bảng chữ cái tiếng Việt.
 • Học sinh biết cách phát âm chính xác chữ e, b.
 • Học sinh có thể vận dụng kiến thức về chữ e, b để học đọc và viết.

II. Nội dung bài học:

 1. Giới thiệu chữ e

  • Chữ e là một nguyên âm trong tiếng Việt
  • Hình dạng và cách viết chữ e
  • Cách phát âm chữ e
  • Ví dụ về các từ có chứa chữ e
 2. Giới thiệu chữ b

  • Chữ b là một phụ âm trong tiếng Việt
  • Hình dạng và cách viết chữ b
  • Cách phát âm chữ b
  • Ví dụ về các từ có chứa chữ b

III. Hoạt động trong bài học:

 1. Luyện tập nhận biết chữ e, b

  • Giáo viên trình bày hình dạng và cách viết chữ e, b
  • Học sinh quan sát và nhận biết chữ e, b
 2. Luyện tập phát âm chữ e, b

  • Giáo viên hướng dẫn cách phát âm chữ e, b
  • Học sinh luyện tập phát âm theo hướng dẫn
 3. Vận dụng kiến thức về chữ e, b

  • Giáo viên đưa ra các từ có chứa chữ e, b
  • Học sinh nhận biết và đọc các từ đó

IV. Đánh giá và củng cố kiến thức:

 • Kiểm tra việc nhận biết và phát âm chữ e, b của học sinh
 • Giao bài tập về nhà luyện tập nhận biết, phát âm và đọc các từ có chữ e, b
 • Ôn luyện kiến thức bằng các trò chơi, bài hát, thơ...

Trên đây là một gợi ý về nội dung bài giảng cho bài học "Bài 2: e, b" trong môn Tiếng Việt lớp 1. Giáo viên có thể tham khảo và điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của lớp học.

Xem thêm
Tags:

Đánh giá của học viên

5
6 đánh giá

83%

0%

17%

0%

0%

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW