Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 2. Hình vuông, hình tròn

  • Câu Đúng

    0/5

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-2633)

Đồ vật có hình vuông là: ..............


Câu 2 (TCBL1-2635)

Đồ vật có hình tròn là: ..............


Câu 3 (TCBL1-2636)

Trong các hình trên, hình nào là hình vuông?


Câu 4 (TCBL1-2637)

Mặt gương trên có hình vuông. Đúng hay sai?


Câu 5 (TCBL1-2638)

Thước kẻ có hình vuông. Đúng hay sai?

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW