Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 24. Tìm hiểu về lít

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7700)

Thùng chứa được nhiều nước hơn xô và ca.

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-7701)

Mười lăm lít viết tắt là: 15l. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-7702)

Thùng đựng được ... nước hơn  xô


Câu 4 (TCBL2-7703)

Nhìn vào hình vẽ và cho biết vật nào đựng được ít nước hơn?

 


Câu 5 (TCBL2-7704)

Nhìn vào hình vẽ và cho biết ca đựng được ít hơn xô mấy lít nước?


Câu 6 (TCBL2-7705)

Hai mươi chín lít viết tắt là:


Câu 7 (TCBL2-7706)

Điền số thích hợp vào chỗ ...

A. l − 15l = 25

B. l + 36l = 66l

C. 45l + 54l = l

D. 26l − l = 6l


Câu 8 (TCBL2-7707)

Rót đầy sữa từ can 25 lít vào can 10 lít .

Vậy trong can 25 lít còn lại số lít sữa  là: lít.


Câu 9 (TCBL2-7708)

Buổi sáng cửa hàng bác An bán được 12 lít nước mắm, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 2 lít. Vậy buổi chiều bán được số lít nước mắm là : lít.


Câu 10 (TCBL2-7709)

Cả sáng và chiều bác Bình bán được 50 lít sữa. Biết buổi sáng bác bán được số lít sữa là số lớn nhất có hai chữ số có chữ số hàng chục là 2. Vậy buổi chiều bác bán được số lít sữa là : lít.


Câu 11 (TCBL2-7710)

Một can 20 lít đựng đầy sữa. Người ta rót sữa từ can 20 lít này vào đầy các can 2 lít, 5 lít, 10 lít. Vậy trong can 20 lít còn lại số lít sữa là: lít.


Câu 12 (TCBL2-7711)

Trong hình trên can đựng được nhiều nước hơn là can l


Câu 13 (TCBL2-7712)

Trong hình cả ba cốc đựng được tất cả l nước


Câu 14 (TCBL2-7713)

Trong hình trên cả hai chiếc can chứa được l nước


Câu 15 (TCBL2-7714)

Trong hình trên cả hai can đựng được l nước

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW