Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 3. Hình tam giác

  • Câu Đúng

    0/5

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-2643)

Có số hình tam giác trong hình là


Câu 2 (TCBL1-2645)

Đồ vật có hình tam giác là: ................


Câu 3 (TCBL1-2646)

Biển báo có hình gì?


Câu 4 (TCBL1-2647)

Hình trên có số hình tam giác là:


Câu 5 (TCBL1-2648)

Hình tam giác là hình nào?

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW