Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 34. Một chục. Tia số

  • Câu Đúng

    0/5

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-8979)

Các số còn thiếu trên trục số là: ...............

(chọn 1 đáp án)


Câu 2 (TCBL1-8980)

Cần vẽ thêm bao nhiêu chấm tròn để đủ 1 chục chấm tròn?


Câu 3 (TCBL1-8981)

 

Cần vẽ thêm bao nhiêu chấm tròn để đủ 1 chục chấm tròn?

 


Câu 4 (TCBL1-8982)

Trên hình có 1 chục chú rùa. Đúng hay sai?


Câu 5 (TCBL1-8983)

Các số còn thiếu trên trục số là: ...........

(chọn 1 đáp án)

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW