Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 36. Mười ba, mười bốn, mười lăm

  • Câu Đúng

    0/6

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-8990)

Số 13 gồm 3 chục và 1 đơn vị. Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-8991)

Số gồm 1 chục và 5 đơn vị là số 15. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL1-8992)

Trên hình có 13 chú voi. Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL1-8993)

Chọn đáp án đúng: 

(chọn 1 hoặc nhiều đáp án)


Câu 5 (TCBL1-8994)

Trên hình có số quả dưa là: quả dưa


Câu 6 (TCBL1-8995)

Điền các số thích hợp vào ô trống:

Ô trống thứ nhất:

Ô trống thứ hai:

Ô trống thứ ba:

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW