Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 38. Hai mươi. Hai chục

  • Câu Đúng

    0/6

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9008)

Số 20 gồm chục, đơn vị?


Câu 2 (TCBL1-9009)

Tìm số lớn nhất trong các số sau: 10; 20; 17; 15; 13; 19


Câu 3 (TCBL1-9010)

Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL1-9011)

Đúng hay sai?


Câu 5 (TCBL1-9012)

Số liền trước của số 20 là số nào?


Câu 6 (TCBL1-9013)

Số liền sau của số 19 là số nào?

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW