Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 42a. Bài toán có lời giải

  • Câu Đúng

    0/5

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9048)

Chọn số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

Bài toán:  con mèo, thêm con mèo đang tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con mèo?


Câu 2 (TCBL1-9049)

Viết tiếp câu hỏi để có bài toán:

Có 2 chiếc kẹo xanh và 1 chiếc kẹo hồng. Hỏi ...........?

 


Câu 3 (TCBL1-9050)

Chọn số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

Bài toán:  con rùa, thêm con rùa bơi đến. Hỏi có tất cả bao nhiêu con rùa?


Câu 4 (TCBL1-9051)

Viết tiếp câu hỏi để có bài toán:

Có 1 con chim đậu trên cành, có thêm 2 con chim bay tới. Hỏi ...............?


Câu 5 (TCBL1-9052)

Tìm đề toán thích hợp với tranh vẽ:

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW