Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 43. Xăng ti mét khối. Đo độ dài

  • Câu Đúng

    0/6

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9058)

Cách đặt thước đúng là:

(chọn 1 đáp án)


Câu 2 (TCBL1-9059)

Đoạn thẳng trên dài: .....cm

(chọn 1 đáp án)


Câu 3 (TCBL1-9060)

Xăng-ti-mét viết tắt là: ..........

(chọn 1 đáp án)


Câu 4 (TCBL1-9061)

Đoạn thẳng trên dài: cm


Câu 5 (TCBL1-9062)

Điền đáp án thích hợp :


Câu 6 (TCBL1-9063)

Điền đáp án thích hợp : 

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW