Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 44. Ngày, tháng

  • Câu Đúng

    0/14

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7760)

Ngày tám tháng tư viết là: Ngày 8 tháng 4. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-7761)

THÁNG 4

Dòng thứ ba  của tờ lịch trên ghi các số chỉ các ngày trong tuần thứ nhất.
Đúng hay sai? 


Câu 3 (TCBL2-7762)

THÁNG 4

Nhìn vào tờ lịch trên và cho biết tháng tư bắt đầu từ thứ tư. Đúng hay sai ?


Câu 4 (TCBL2-7763)

THÁNG 4

Nhìn vào tờ lịch trên và cho biết ngày 25 tháng 4 là  thứ mấy?


Câu 5 (TCBL2-7764)

THÁNG 4

Nhìn vào tờ lịch trên và cho biết ngày 14 tháng 4 là  thứ mấy?


Câu 6 (TCBL2-7765)

THÁNG 10

Nhìn vào tờ lịch và cho biết dòng thứ hai của tờ lịch ghi :


Câu 7 (TCBL2-7766)

Chủ nhật tuần này là ngày 19 thàng 8.

Vậy chủ nhật tuần sau là ngày tháng 8?


Câu 8 (TCBL2-7767)

Nếu thứ Ba tuần này là ngày 22 tháng 12 thì thứ Sáu tuần này là ngày tháng 12


Câu 9 (TCBL2-7768)

Nếu Chủ nhật tuần này là ngày 19 tháng 8 thì Chủ nhật tuần trước là ngày tháng 8.


Câu 10 (TCBL2-7769)

Nếu thứ Hai tuần sau là ngày 18 thì thứ Hai tuần này là ngày


Câu 11 (TCBL2-7770)

Thứ tư tuần này là ngày 14 tháng 8, vậy thứ tư tuần trước là ngày tháng 8


Câu 12 (TCBL2-7771)

Thứ tư tuần này là ngày 14 tháng 8, vậy thứ ba tuần trước là ngày tháng 8


Câu 13 (TCBL2-7772)

THÁNG 4

Nhìn vào tờ lịch trên ta biết tháng 4 có ngày


Câu 14 (TCBL2-7773)

Bé An còn học hai tuần lễ nữa thì được nghỉ hè. Vậy bé An còn phải đi học ngày.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW