Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 45. Điểm ở trong, ở ngoài 1 hình

  • Câu Đúng

    0/5

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9070)

Số điểm ở trong ngôi sao là:

Số điểm ở ngoài ngôi sao là:

 


Câu 2 (TCBL1-9071)

Có 5 điểm ở trong hình tròn và 4 điểm ở ngoài hình tròn. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL1-9072)

Chọn câu sai.

(chọn 1 đáp án)


Câu 4 (TCBL1-9073)

Chọn câu Sai:


Câu 5 (TCBL1-9074)

Cần vẽ thêm điểm để có 6 điểm ở trong hình tam giác?

 

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW