Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 55. Bài toán có lời giải (Tiếp)

  • Câu Đúng

    0/5

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9204)

Có: 8 cái bánh

Bán: 3 cái bánh

Còn: cái bánh? 


Câu 2 (TCBL1-9208)

Có: 7 con vịt

Bơi đi: 1 con vịt

Còn: con vịt?

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Câu 3 (TCBL1-9209)

Có: 5 hình tròn

Tô màu: 3 hình tròn

Không tô màu: hình tròn?


Câu 4 (TCBL1-9210)

Viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán:

Bài toán: Trong bến cảng có 14 chiếc thuyền, có 1 chiếc thuyền ra khỏi bến cảng. Hỏi .................................................?

(chọn 1 đáp án)


Câu 5 (TCBL1-9211)

Tóm tắt

Có: 9 con mèo

Chạy đi: 8 con mèo

Còn lại: ... con mèo?

Bài giải

Còn lại số con mèo là:

9 - 8 = 1 (con)

Đáp số: 1 con mèo

Bài giải trên đúng hay sai?

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW