Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 57. Bảng chia 3

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-8491)

Huệ có 15 quả bóng bay chia đều cho 3 em.

Vậy  mỗi em có 5  quả bóng bay. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-8492)

Số 10 là kết quả của phép tính chia  30 : 3. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-8493)

27  :  3     <    9. Đúng hay sai ?


Câu 4 (TCBL2-8494)

Mẹ mua 18 quả lê và chia đều ra 3 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả lê?


Câu 5 (TCBL2-8495)

Lớp 2A có 21 học sinh chia đều thành 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?


Câu 6 (TCBL2-8496)

Mẹ có 12 chiếc bánh, mẹ chia đều cho 3 em. Hỏi mỗi em có bao nhiêu chiếc bánh?


Câu 7 (TCBL2-8497)

11     30  :  3


Câu 8 (TCBL2-8498)

Có 27 học sinh chia đều thành 3 tổ. 

Vậy mỗi tổ có số học sinh là: học sinh.


Câu 9 (TCBL2-8499)

Có 27 học sinh chia đều thành các nhóm, mỗi nhóm 3 học sinh. 

Vậy có tất cả số nhóm là: nhóm.


Câu 10 (TCBL2-8500)

Điền dấu ( + ; − ; × ; :) thích hợp vào chỗ chấm: 

a)  3 3=6

b)  3 3=0

c)  3 3=9

d)  3 3=1


Câu 11 (TCBL2-8501)

Có 24 lít dầu chia đều vào 3 thùng.

Vậy mỗi thùng có số lít dầu là: lít.


Câu 12 (TCBL2-8502)

Có 4 bông hoa vàng, 5 bông hoa đỏ, 6 bông hoa hồng. Cắm số hoa trên vào 3 lọ hoa. Biết số bông hoa trong các lọ là bằng nhau.

Vậy mỗi lọ có số bông hoa là: bông.


Câu 13 (TCBL2-8503)

6  :  3  =


Câu 14 (TCBL2-8504)

27  :  3  = 


Câu 15 (TCBL2-8505)

3  :  3  = 

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW