Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 64. Giờ và phút

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-8569)

Đồng hồ trên chỉ 2 giờ. Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-8570)

Đồng hồ trên chỉ  12 giờ. Đúng hay sai?

 


Câu 3 (TCBL2-8571)

Thời gian từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm cùng ngày là: 


Câu 4 (TCBL2-8572)

3 giờ + 5 giờ =...


Câu 5 (TCBL2-8573)

Mỗi ngày Hà ngủ trưa khoảng bao nhiêu giờ là hợp lý?


Câu 6 (TCBL2-8574)

Bạn An thức dậy lúc mấy giờ sáng là hợp lý?


Câu 7 (TCBL2-8575)

Các bạn lớp 2B làm bài kiểm tra trong thời gian bao nhiêu lâu là hợp lý?


Câu 8 (TCBL2-8576)

Đồng hồ đang chỉ: a giờ b phút.

Vậy a = , b =


Câu 9 (TCBL2-8577)

Đồng hồ đang chỉ a giờ b phút. 

Vậy a = , b =


Câu 10 (TCBL2-8578)

Đồng hồ đang chỉ a giờ b phút. 

Vậy a = , b =


Câu 11 (TCBL2-8579)

Tính: 

a) 5 giờ + 7 giờ = giờ.

b) 12 giờ - 3 giờ = giờ.

c) 16 giờ + 5 giờ = giờ.


Câu 12 (TCBL2-8581)

Đồng hồ chỉ 17 giờ thì kim giờ chỉ số , kim phút chỉ số


Câu 13 (TCBL2-8582)

Đồng hồ chỉ 17 giờ thì kim giờ chỉ số , kim phút chỉ số


Câu 14 (TCBL2-8584)

Đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phút thì kim giờ chỉ vào giữa số và số 3, kim phút chỉ đúng vào số


Câu 15 (TCBL2-8585)

12 giờ đêm hay còn gọi là giờ.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW