Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 68. Ôn tập

  • Câu Đúng

    0/10

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TVCBL1-6476)

Đọc câu văn, cho biết câu văn có mấy từ chứa vần "uât"
- "Khuất sau lũy tre làng, các chú trâu đang nằm nghỉ ngơi sau một ngày làm việc chăm chỉ"


Câu 2 (TVCBL1-6477)

Đoạn văn sau có mấy từ chứa vần "uyên"
" Mỗi tối mẹ đều kể chuyện cho em nghe và khuyên em đánh răng trước khi ngủ"


Câu 3 (TVCBL1-6478)

Chọn từ viết đúng chính tả


Câu 4 (TVCBL1-6479)

Điền từ thích hợp
" Bạn Hùng được tặng ...... hiệu vì có thành tích học tập xuất sắc"


Câu 5 (TVCBL1-6480)

Điền vần thích hợp
     
"x...ˊ.... phát"


Câu 6 (TVCBL1-6481)

Điền vần thích hợp
                  
"truyền th..ˊ....."


Câu 7 (TVCBL1-6482)

Điền vần thích hợp
                             
" Ông em chèo th...`.... rất giỏi"


Câu 8 (TVCBL1-6483)

Đố vui:
Mùa gì ấm áp
Mưa phùn nhẹ bay
Khắp chốn cỏ cây
Đâm chồi nảy lộc


Câu 9 (TVCBL1-6484)

Điền vần thích hợp
       
"th....ˊ.... phục"


Câu 10 (TVCBL1-6485)

Điền vần thích hợp
                             
" Cứ đêm kh........, tiếng côn trùng lại kêu rôm rả khắp xóm "

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW