Khóa Học Lập Trình React.js - Redux - nghiepuit

Khóa Học Lập Trình React.js - Redux - nghiepuit

Học Lập trình Front end hiện đại với ReactJS - Redux - Tác giả nghiepuit Khóa học Front end Free hiện đại mở ra hướng đi mới và cơ hội việc làm cho các học viên đam mê công nghệ thông tin, nhất là lĩnh vực lập trình web. Tìm hiểu cách thức hoạt động của React JS với JSX sẽ luôn tạo nên thứ tự React components, tiêu chuẩn hơn so với JavaScript tiêu chuẩn
đánh giá
100 học viên

Giới thiệu khóa học

Xem thêm
Tags:

Khóa học liên quan

Đánh giá của học viên

5
Đánh giá

83%

0%

17%

0%

0%

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW