Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 12

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9562)

 

Số thích hợp điền vào ô trống là: [_]

(chọn 1 hoặc nhiều đáp án)

 


Câu 2 (TCBL1-9563)

Mười tám được viết dưới dạng số:  


Câu 3 (TCBL1-9564)

Mười ba được viết dưới dạng số:


Câu 4 (TCBL1-9565)

Mười bốn được viết dưới dạng số:


Câu 5 (TCBL1-9566)

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

13 = 10 +


Câu 6 (TCBL1-9567)

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

15 = 10 +


Câu 7 (TCBL1-9569)

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

17 = + 7


Câu 8 (TCBL1-9570)

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

19 = + 9 


Câu 9 (TCBL1-9571)

Điền số thích hợp vào chỗ trống:


Câu 10 (TCBL1-9573)

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số 14 gồm chục và 4 đơn vị.


Câu 11 (TCBL1-9574)

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số 15 gồm 1 chục và đơn vị.


Câu 12 (TCBL1-9575)

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số 18 gồm 1 chục và đơn vị.


Câu 13 (TCBL1-9577)

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số 19 gồm chục và 9 đơn vị.


Câu 14 (TCBL1-9578)

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số 17 gồm 1 chục và  đơn vị.


Câu 15 (TCBL1-9579)

Viết số gồm 1 chục và 2 đơn vị:  

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW