Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 17

  • Câu Đúng

    0/30

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-11341)

Tìm a sao cho:

45 + a = 46


Câu 2 (TCBL2-11342)

Kết quả biểu thức: 62 - 18 + 15=


Câu 3 (TCBL2-11344)

Thực hiện phép tính: 63 - 17 + 12=


Câu 4 (TCBL2-11347)

Một người bán được 25 quả trứng gà và 55 quả trứng vịt. Hỏi người đó bán được tất cả bao nhiêu quả trứng?

Đáp án: quả trứng


Câu 5 (TCBL2-11348)

Một con lợn nặng 80kg. Một con chó nhẹ hơn con lợn là 32kg. Vậy con chó nặng kg.


Câu 6 (TCBL2-11349)

Năm nay bà 72 tuổi, mẹ kém bà 23 tuổi. Vậy năm nay mẹ tuổi


Câu 7 (TCBL2-11350)

Thực hiện phép tính:

47 + 28 =


Câu 8 (TCBL2-11351)

Điền vào chỗ ... để biểu thức đúng:

15 + = 15


Câu 9 (TCBL2-11352)

Tìm x sao cho: x - 27 = 45.


Câu 10 (TCBL2-11354)

75 + 19 = 19 + ...

Số thích hợp điền vào chỗ trống là


Câu 11 (TCBL2-11356)

Hiệu của hai số: 100 và số liền trước 23 là


Câu 12 (TCBL2-11358)

Tìm x, biết:

43 – x = 8.


Câu 13 (TCBL2-11359)

Nếu thứ ba tuần trước là ngày 25 tháng 11 thì thứ hai tuần này là ngày tháng 12.


Câu 14 (TCBL2-11362)

Em 8 tuổi. Em ít hơn chị 5 tuổi. Vậy số tuổi của chị là: tuổi


Câu 15 (TCBL2-11363)

Tổng của hai số bằng 75, biết số thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số. Vậy số thứ hai là:


Câu 16 (TCBL2-11369)

Đổ 13l từ can thứ nhất sang can thứ hai thì mỗi can đều có 32l

Lúc đầu can thứ nhất có số lít sữa là:

Lúc đầu can thứ hai có số lít sữa là:


Câu 17 (TCBL2-11371)

Tính kết quả của biểu thức sau:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 =


Câu 18 (TCBL2-11373)

Người ta trồng 1 hàng gồm 4 cây, mỗi cây cách nhau 5m. 

Từ cây đầu tiên đến cây cuối cùng cách nhau m


Câu 19 (TCBL2-11376)

Một cái đồng hồ quả lắc kêu 1 tiếng chuông vào lúc 1 giờ, kêu 2 tiếng chuông vào lúc 2 giờ, kêu 3 tiếng chuông vào lúc 3 giờ,... và cứ như vậy.

Vậy từ lúc 00:30 đến lúc 6:10 thì đồng hồ kêu tất cả tiếng chuông


Câu 20 (TCBL2-11378)

Bạn Nam năm nay 4 tuổi. Anh trai của Nam 12 tuổi. Sau 10 năm nữa anh trai Nam hơn Nam tuổi


Câu 21 (TCBL2-11380)

Ở hình dưới đây, ta thấy để phơi được 3 cái khăn mặt thì ta cần dùng 4 cái kẹp.

Theo cách như vậy, nếu muốn phơi 10 cái khăn thì ta cần dùng cái kẹp?


Câu 22 (TCBL2-11382)

Nam có 6 cái kẹo, Bình có số kẹo nhiều hơn số kẹo của Nam là 4 cái. Bình cần cho Nam cái kẹo để hai bạn có số kẹo bằng nhau


Câu 23 (TCBL2-11384)

Có mấy cách để chia 5 cái kẹo cho 2 người sao cho mỗi người đều có ít nhất 1 cái kẹo?

Có tất cả cách chia.


Câu 24 (TCBL2-11387)

Cho các đồng xu đặt trên bàn cờ hình ô vuông như hình dưới đây. Bạn An muốn bỏ đi 1 số đồng xu trên bàn cờ sao cho trên bàn cờ, mỗi hàng, mỗi cột đều còn lại 2 đồng xu.

Hỏi bạn An phải bỏ đi mấy đồng xu.

Số đồng xu An cần bỏ đi là:


Câu 25 (TCBL2-11390)

Tấm lụa dài 8 dm 5cm. Tấm lụa dài hơn tấm vải là 25 cm. Vậy tấm vải dài số cm là:


Câu 26 (TCBL2-11392)

3dm+15cm−7cm=cm.


Câu 27 (TCBL2-11394)

Sau khi đổ 7 lít dầu từ thùng một sang thùng hai thì hai thùng dầu có số lít bằng nhau. Vậy lúc đầu thùng một có nhiều hơn thùng hai số lít dầu là: lít


Câu 28 (TCBL2-11395)

Con sên bò lên một cây cột. Ban ngày nó bò lên 2m rồi ban đêm lại tụt xuống 1m. Vậy sau 3 buổi ban ngày và 2 buổi ban đêm thì con sên leo lên đỉnh cây cột cao số mét là: mét


Câu 29 (TCBL2-11396)

Có ba con: vịt, ngan và ngỗng. Tất cả cân nặng 12kg. Con ngan và con ngỗng cân nặng 9kg. Vậy con vịt nặng số ki lô gam là: kg


Câu 30 (TCBL2-11397)

a) Hình vẽ trên có số hình tam giác là: tam giác

b) Hình vẽ trên có số đoạn thẳng là: đoạn thẳng 

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW