Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 18

  • Câu Đúng

    0/27

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-15311)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 58 < - 1 < 60


Câu 2 (TCBL2-15312)

An có 8 viên bi, Bình nhiều hơn An là 13  viên bi.

Vậy Bình cóviên bi.


Câu 3 (TCBL2-15313)

30% bao gạo là 12kg. Bao gạo cân nặng là: kg


Câu 4 (TCBL2-15314)

Một ngày có giờ


Câu 5 (TCBL2-15315)

Tháng 2 năm nhuận có ngày.


Câu 6 (TCBL2-15316)

Tính: 100 – 13 – 17 =


Câu 7 (TCBL2-15317)

Lúc 16 giờ hay còn gọi là lúc giờ chiều


Câu 8 (TCBL2-15318)

Năm nay tuổi bà là 61 tuổi, bà hơn bố 28 tuổi.

Vậy tuổi bố hiện nay là tuổi


Câu 9 (TCBL2-15319)

Tìm x, biết:

61 – 19 = x – 34.

Vậy x =


Câu 10 (TCBL2-15320)

Bác Mai đi chợ bán cam. Buổi sáng bác bán được 17kg cam, buổi chiều bác bán được 28kg cam thì bác hết cam. Vậy bác Mai đã mang đi chợ bán kg cam.


Câu 11 (TCBL2-15321)

Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD là 20cm.

Vậy khi kéo dài đoạn thẳng AB thêm 12cm thì đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB là: cm.


Câu 12 (TCBL2-15322)

An cao 94cm. Bình thấp hơn An 5cm. 

Vậy Bình cao: cm.


Câu 13 (TCBL2-15323)

Mẹ đi làm về lúc 5 giờ chiều, bố đi làm về lúc 19 giờ.

Vậy, mẹ đi làm về sớm hơn bố là giờ.


Câu 14 (TCBL2-15324)

Số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau là số nào?


Câu 15 (TCBL2-15325)

Số viên bi  của Cường là số có hai chữ số giống nhau mà tổng hai chữ số của số đó bằng 6.

Vậy, Cường có viên bi.


Câu 16 (TCBL2-15326)

Do vị trí các nước khác nhau nên có sự chênh lệch nhau về thời gian giữa các nước.Ví dụ giữa Việt Nam và Singapore , khi ở Việt Nam là 6:00 sáng thì ở Singapore là 7:00 sáng, khi ở Việt Nam là 5 giờ chiều thì ở Singapore là 6 giờ chiều.Một máy bay cất cánh ở Việt Nam lúc 12:00 theo giờ Việt Nam và bay hết 3 giờ cho đến lúc hạ cánh xuống Singapore. Vậy khi máy bay hạ cánh, tại Singapore là:giờ.

( Viết đáp án theo dạng 24 giờ, ví dụ 17:00 thay vì viết 5 giờ chiều )


Câu 17 (TCBL2-15327)

Một bác công nhân muốn cắt khúc gỗ thành 4 phần. Hỏi bác ấy cần mấy lần cắt?

Trả lời: Bác cần cắtlần.


Câu 18 (TCBL2-15328)

Ba bạn A, B, C chơi cờ với nhau. Bất ký hai người nào cũng đấu với nhau 1 ván.

Vậy có tất cả: ván cờ.


Câu 19 (TCBL2-15329)

Bạn Minh dùng các viên gạch xếp thành những bức tường có quy luật như hình dưới đây.

Hỏi bạn ấy cần dùng tất cả bao nhiêu viên gạch để xếp được hình thứ 7 theo quy luật như trên ?

Trả lời : Cần viên gạch để xếp hình thứ 7.


Câu 20 (TCBL2-15330)

Có một chú mèo và 1 chú chuột đang đi từ phía trái về phía bên phải như hình dưới đây. Mỗi bước, chú mèo đi được 2 ô, chú chuột chỉ đi được 1 ô.

Mỗi lần, cả mèo và chuột đều bước cùng một lúc.

Hỏi chú mèo đuổi kịp chú chuột ở ô vuông được đánh số mấy?

Trả lời : Ô số


Câu 21 (TCBL2-15331)

Một chiếc đồng hồ điện tử hiển thị các số theo dạng HH:MM ( tức là 2 chữ số dành để hiện thị giờ, 2 chữ số dành để hiển thị phút )

Ví dụ hình ảnh dưới đây thể hiện 20: 01

Hỏi trong 1 ngày ( 24 giờ ) có bao nhiêu lần mà 4 chữ số hiển thị trên đồng hồ đều giống nhau ( ví dụ 00:00 )

Đáp án: lần


Câu 22 (TCBL2-15332)

Hôm nay là thứ tư ngày 17 tháng 6. Vậy 7 ngày nữa là thứ tư ngày tháng


Câu 23 (TCBL2-15333)

Một người nuôi 30 con gà mái và 7 con gà trống. 

a) Nếu mua thêm 3 con gà trống thì số gà mái nhiều hơn số gà trống số con là: con

b) Nếu bán đi 3 con gà trống thì số gà mái nhiều hơn số gà trống số con là: con


Câu 24 (TCBL2-15334)

Một giá sách có hai ngăn, mỗi ngăn có 50 quyển sách. Vậy sau khi chuyển 10 quyển sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ngăn dưới nhiều hơn ngăn trên số quyển là: quyển


Câu 25 (TCBL2-15335)

Con vịt, con ngan, con ngỗng cân nặng tất cả 10kg. Con vịt và con ngan nặng 5kg. Vậy con ngỗng nặng số kg là: kg


Câu 26 (TCBL2-15336)

Người thợ cưa một cây tre thành 5 đoạn. Vậy để cưa được 5 đoạn tre thì người đó phải cưa số lần là: lần


Câu 27 (TCBL2-15337)

Hai thùng dầu có số lít dầu bằng nhau. Vậy sau khi đổ 8 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ 2 nhiều hơn thùng thứ nhất số lít dầu là: lít.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW