Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 24

  • Câu Đúng

    0/29

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-11641)

Hãy chọn trong các hình dưới đây, hình đã được khoanh vào 1/4 số con lợn.


Câu 2 (TCBL2-11642)

Tính: 

28kg : 4kg =


Câu 3 (TCBL2-11643)

Số nhân với 4 được kết quả 32 là:


Câu 4 (TCBL2-11644)

Tìm a biết:

4 x a = 38 - 2

Vậy a =


Câu 5 (TCBL2-11645)

Tìm a biết:

a x 4 = 2 x 10.

Vậy a =


Câu 6 (TCBL2-11646)

Số nào nhân với 5 được kết quả là 25?

Số đó là:


Câu 7 (TCBL2-11647)

Tìm a biết:

5 x a = 4 + 6

Vậy a =


Câu 8 (TCBL2-11648)

Bạn Hoa có 32 quyển sách được xếp vào 4 ngăn. 

Vậy mỗi ngăn có quyển sách.


Câu 9 (TCBL2-11649)

Cô giáo có 16 gói kẹo chia cho các tổ của lớp 4A. Mỗi tổ được 4 gói.

Vậy lớp 4A có tổ.


Câu 10 (TCBL2-11650)

Một khúc gỗ dài 4dm được cắt thành 4 đoạn bằng nhau.

Vậy mỗi đoạn dài cm.


Câu 11 (TCBL2-11651)

Mỗi xe ô tô có 5 người trong xe (kể cả lái xe).

Vậy muốn chở hết 40 người khách cần xe ô tô như thế.


Câu 12 (TCBL2-11652)

Mẹ bạn Bình có 32 quả cam. Mẹ bạn Bình bán đi 1414 số cam.

Vậy mẹ bạn Bình còn quả cam.


Câu 13 (TCBL2-11653)

Có 25 gói bánh được chia đều vào các hộp, mỗi hộp có 5 gói bánh. 

Vậy có tất cả hộp bánh.


Câu 14 (TCBL2-11654)

Điền dấu (>;<;=):

12 : 4 16 : 4 


Câu 15 (TCBL2-11655)

Tìm y: 

y x 4 = 16.

Vậy y =


Câu 16 (TCBL2-11656)

Hình nào dưới đây có $\frac{1}{4}$ số ô vuông được tô xanh.


Câu 17 (TCBL2-11657)

Số ô vuông được tô màu được viết dưới dạng phân số là:


Câu 18 (TCBL2-11658)

An và Bình có tất cả 20 viên bi. Nếu Bình cho An 2 viên bi thì tổng số viên bi của cả hai bạn gấp 4 lần số viên bi còn lại của Bình.

Vậy số viên bi của đầu của An là: viên


Câu 19 (TCBL2-11659)

Có 24 con gà và 32 con vịt nhốt vào 4 chuồng sao cho mỗi chuồng đều có số gà và vịt giống nhau.

              

Vậy mỗi chuồng có .... con cả gà và vịt.

Có 24 con gà và 32 con vịt nhốt vào 4 chuồng sao cho mỗi chuồng đều có số gà và vịt giống nhau.

Vậy mỗi chuồng có con cả gà và vịt.


Câu 20 (TCBL2-11660)

Trong hình dưới đây, mỗi số ở mỗi ô vuông đều bằng tổng hai số ở hai ô vuông ngay phía bên dưới.

Số ở ô vuông trên cùng là số:

 


Câu 21 (TCBL2-11661)

Có bao nhiêu cách để đi từ điểm P đến điểm T mà không có điểm nào được đi qua quá 1 lần?

Đáp án:


Câu 22 (TCBL2-11662)

An và Bình có tất 20 cuốn vở. Nếu An cho Bình mượn 2 cuốn vở thì số vở của hai bạn bằng nhau.

Tìm số vở của mỗi bạn lúc đầu?

Số cuốn vở của An là:

Số cuốn vở của Bình là:

 


Câu 23 (TCBL2-11663)

Nếu một bạn nhỏ có thể thổi được 3 quả bóng bay trong 1 phút, hỏi 5 bạn nhỏ có thể thổi được bao nhiêu quả bóng bay trong 2 phút?

Đáp án:


Câu 24 (TCBL2-11664)

Bạn An đi bộ đến điểm xe bus và phát hiện ra mình đã chậm so với chuyến xe lúc 09:27 là 2 phút và phải đợi để bắt chuyến xe tiếp theo lúc 09:57.

Vậy bạn  An phải đợi phút nữa.


Câu 25 (TCBL2-11665)

Chỉ bằng 3 lần cắt thẳng, có thể cắt cái bánh pizza thành nhiều nhất bao nhiêu miếng?

Đáp án:


Câu 26 (TCBL2-11666)

Tìm x:

x×4=20+4


Câu 27 (TCBL2-11667)

Mẹ đi chợ mua về 24 quả trứng gà. Mẹ đem biếu bà $\frac{1}{4}$ số quả trứng đó. Vậy số trứng gà mẹ còn là: quả.


Câu 28 (TCBL2-11668)

Tìm x:

x×4=2×6


Câu 29 (TCBL2-11669)

Tìm x:

4×x=18+6

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW