Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 9

  • Câu Đúng

    0/30

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-10310)

Điền số thích hợp vào dấu "...".

 65 + ... = 78.


Câu 2 (TCBL2-10311)

Điền dấu (>;<;=) vào dấu "..."

78 + 12 ... 23 + 67.


Câu 3 (TCBL2-10312)

Số thêm 48 để được 100 là: ...


Câu 4 (TCBL2-10313)

Một xe chở 50 bao gạo đi giao. Cửa hàng thứ nhất lấy 5 bao gạo. Cửa hàng thứ hai lấy 15 bao gạo.

Vậy trên xe còn... bao gạo.


Câu 5 (TCBL2-10315)

Can dầu thứ nhất có 16 lít dầu. Can dầu thứ hai có 18 lít dầu.

Vậy cả hai can có lít dầu.


Câu 6 (TCBL2-10316)

A. 3 lít + 7 lít = lít.

B. 25 lít - 3 lít = lít.


Câu 7 (TCBL2-10317)

Bao gạo nặng 25kg. Bao đỗ nhẹ hơn bao gạo 2kg.

Vậy bao đỗ nặng kg


Câu 8 (TCBL2-10318)

y + 5 = 20

Vậy y =


Câu 9 (TCBL2-10319)

y + 13 = 39 + 8

Vậy y =


Câu 10 (TCBL2-10320)

Lớp 2A có 37 học sinh, trong đó có 20 bạn gái.

Vậy lớp 2A có bạn trai.


Câu 11 (TCBL2-10321)

Một chai có 2 lít nước. Người ta đổ thêm vào chai đó 2 lít nước nữa.

Vậy chai có lít nước.


Câu 12 (TCBL2-10322)

Mẹ mua 35 quả cam và quả quýt, trong đó có 5 quả quýt.

Vậy mẹ mua quả cam.


Câu 13 (TCBL2-10323)

Điền số thích hợp vào dấu "...".

+ 12 + 10= 45.


Câu 14 (TCBL2-10324)

Một người buổi sáng làm được 30 sản phẩm. Muốn cả ngày người đó làm được 55 sản phẩm thì buổi chiều người đó phải làm được sản phẩm nữa


Câu 15 (TCBL2-10325)

Hoa có 5 cái kẹo. Bình cho Hoa 10 cái kẹo thì số kẹo của hai bạn bằng nhau.

Vậy cả hai bạn có cái kẹo


Câu 16 (TCBL2-10326)

Lựa chọn đáp án đúng nhất :

7 + 25 = 39 - 12.

Đúng hay sai ?


Câu 17 (TCBL2-10327)

Lựa chọn đáp án đúng nhất :

Một cửa hàng cả hai ngày bán được 60 cái gối. Biết rằng số cái gối ngày thứ nhất cửa hàng bán được bằng số tròn chục liền sau của 34.

Vậy ngày thứ hai cửa hàng đó bán được 20  cái gối.

Đúng hay sai?


Câu 18 (TCBL2-10328)

Đồng hồ ở vị trí thứ 3 từ trái sang sẽ chỉ mấy giờ:


Câu 19 (TCBL2-10329)

Đổ 3 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì mỗi thùng có 20 lít dầu.

Vậy lúc đầu số lít dầu thùng thứ nhất là lít, thùng thứ hai là lít


Câu 20 (TCBL2-10330)

Số A cộng thêm 18 được số liền trước của số 31.

Vậy số A là số :

Số 23 cộng thêm số B được số liền sau của 49.

Vậy số B là số :


Câu 21 (TCBL2-10331)

Năm nay mẹ 30 tuổi, con 7 tuổi.

Vậy khi mẹ 35 tuổi thì tuổi của con là: tuổi.


Câu 22 (TCBL2-10332)

Buổi sáng cửa hàng bán được 37 lít sữa và nhiều hơn buổi chiều 11 lít sữa.

Vậy số lít sữa bán được buổi chiều là: lít.


Câu 23 (TCBL2-10333)

Lan có 12 bông hoa.

Vậy để có 26 bông hoa thì Lan cần thêm số bông hoa nữa là: bông hoa.


Câu 24 (TCBL2-10334)

Một hành khách bước lên xe buýt ở điểm đỗ đầu tiên. Hai người khách nữa lên xe ở điểm đỗ thứ 2 và cứ thế tiếp tục.

Vậy sau 7 điểm đỗ thì trên xe có tất cả số khách là : khách.


Câu 25 (TCBL2-10335)

A =

B =


Câu 26 (TCBL2-10336)

? =


Câu 27 (TCBL2-10337)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

7 + = 57 - 20


Câu 28 (TCBL2-10338)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

+ 8 = 17 -  6


Câu 29 (TCBL2-10339)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Cả hai rổ chứa 85 quả trứng. Trong đó rổ thứ nhất chứa 3 chục quả trứng. Vậy rổ thứ hai chứa quả trứng.


Câu 30 (TCBL2-10340)

Điền số thích hợp vào dấu "...".

... + 32 + 23 = 60.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW